ΣΧΕΤΙΚΑ

Το MobiXeyes είναι ένα καινοτόμο σύστημα στερεοσκοπικής
όρασης που δημιουργήθηκε πρωτίστως για να εφαρμοστεί
στον αθλητισμό.Μπορεί να εντοπίσει ένα αντικείμενο
στο τρισδιάστατο χώρομε πολύ μεγάλη ακρίβεια
και σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη μπορεί
να υπολογίσει και άλλα μεγέθη όπως
ταχύτητα, κατεύθυνση, περιστροφή κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Locates fast moving objects

Εντοπίζει γρήγορα κινούμενα αντικείμενα (ταχύτητες της τάξης των 120χλμ/ώρα δεν αποτελούν πρόβλημα)

Visualizes measurements & events

Οπτικοποιεί μετρήσεις και συμβάντα

Text-To-Speech

Ενσωματώνει ένα σύστημα συνθετικής ομιλίας για φωνητική περιγραφή συμβάντων

Complex statistics

Υπολογίζει σύνθετα στατιστικά

game sheets

Εκτυπώνει φύλλα αγώνων

Can be used indoors

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, με συνθήκες επαρκούς φωτισμού.